Boeken

Aan de slag met rekenproblemen

€ 24.95

In winkelwagen

Lieve (groep 3) reken alle sommen op haar vingers uit. Nassim (groep 7) maakt vaak fouten bij plus- en minsommen: hij draait de cijfers in een getal soms om. Fleur (groep 5) is dyslectisch. Ze heeft veel moeite met het lezen van toetsen.

In elke klas zitten kinderen met rekenproblemen. Deze problemen zijn soms van tijdelijke aard, maar als dit niet het geval is moet je actie ondernemen. Dit kan lastig zijn als je niet weet waar het probleem zit en wat je er concreet aan kunt doen. 'Aan de slag met rekenproblemen' helpt het rekenprobleem te lokaliseren en geeft daarbij korte, praktische opdrachten. Door middel van oefeningen en spelletjes kunnen de probleemgebieden vervolgens individueel, groepsgewijs of klassikaal aangepakt worden.

Dit boek sluit aan op het protocol ERWD en biedt passende oplossingen voor leerlingen die extra rekenzorg nodig hebben. Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, psychologen, orthopedagogen, ambulant begeleiders en andere professionals kunnen er direct mee aan de slag. 

Auteur Marije van Oostendorp is orthopedagoog en heeft een praktijk voor diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie. Tevens is zij docent bij de RINO en doet onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar interventies bij rekenproblemen.

Tom Braams en collega's hebben in de loop der jaren veel artikelen en boeken geschreven over leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Het kan prettig zijn meer te weten over de leerproblematiek van uzelf, uw kind of leerling. Ook krijgt u zo inzicht in de basis die ten grondslag ligt aan de diagnostiek en behandeling van Braams.